แบ่งปัน

01/06/2551 รื่นรมย์ชมบรรยากาศ อย่ามีอะไรมาขวางตาเชียว...เก็บให้หมดทั้งดอกไม้ แมลง นก ไก่ ช้าง ป้าย...