แบ่งปัน

18/07/2551 ได้ทำอะไรที่ไม่เคย ไปเตรียมรับน้อง