อ๊อฟ ศุภณัฐ : 11 ม.ค.61
ตารางงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
----------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค.61 : 13:00น. อ๊อฟและแฟนคลับ มอบเงินสิ่งของและสิ่งของบริจาคให้
โครงการทำดีตามรอยพ่อหลวง ❤ หอบรัก..มาห่มหนาวให้ชาวน่าน
สถานที่ : โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ (ทอบ.ขส.ทบ.) ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แผนที่ :