อ๊อฟ ศุภณัฐ : 8 พ.ย.60
ตารางงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
----------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย.60 : 7:00น. อ๊อฟ-เปรี้ยว อัดรายการ Big Kitchen ช่วงสัญจร (เป็นพิธีกรคู่, ถ่ายทำ 2 เทป) จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60 : ท่องเที่ยวที่จ.ตรัง
(ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก-ถ้ำเลเขากรอบ-วังเทพทาโร-กันตัง-วนอุทยานบ่อน้ำร้อนควนแคง)

วันศุกร์ที่ 15-วันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค.60 : กิจกรรมคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM95 ซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮ จ.น่าน (รอรายละเอียด)