ฟุตบอล EURO U21
เริ่มออกอากาศทางโทรทัศน มิ.ย.2554
ธรรมโฆษณ์พุทธชยันตี : ปฏิบัติธรรม
เริ่มออกอากาศทางโทรทัศน-สถานีรถไฟฟ้า พ.ค.2554
KRUNGSRI AF The Winner Debit Card
เริ่มออกอากาศทางโทรทัศน์ เม.ย.2553
โครงการฉันรักประเทศไทย I LOVE THAILAND
เริ่มออกอากาศทางโทรทัศน-สถานีรถไฟฟ้า ส.ค.2553
เมืองไทยประกันชีวิต
เริ่มออกอากาศทางวิทยุ ต.ค.2552
Radio Spot เอาหัวใจเป็นประกัน จะรักและดูแลกันอย่างมั่นคง
True Move ซิมไชโย
เริ่มออกอากาศทางโทรทัศน์ ส.ค.2550
ยาสีฟันใกล้ชิด
เริ่มออกอากาศทางโทรทัศน์ วันที่ 26 เม.ย.2549
เมื่ออ๊อฟถูกท้าฟัน
เมื่ออ๊อฟฟันขาวแข็งแรง
ใกล้ชิด 10 บาทHonda Click
เริ่มออกอากาศทางโทรทัศน์ ม.ค.2549